fase 10 : AFRONDING

Lees verder

Fase 10

Hoe rond je het wijkrenovatietraject succesvol af?

Tijdens de laatste fase zorg je voor vlotte afronding van de werfdossiers en administratie. Zorg dat de leveranciers correct worden betaald. Klanttevredenheid en ambassadeurschap onder de wijkbewoners is belangrijk voor het groepsgevoel in de aangepakte wijk. Maar ook naar eventuele toekomstige projecten toe waar wijkbewoners hun positieve ervaringen kunnen delen.

Hoe creëer je klanttevredenheid en ambassadeurschap onder de wijkbewoners?  Hoe pak je deze laatste fase nu best aan?

Afronding

Doe een finale check van de opgeleverde werken en ontvangen administratieve gegevens. Vraag premies aan, voer betalingen van de werken uit, en archiveer klantendossiers intern.

Evalueer het doorlopen proces en de samenwerking met alle tussenkomende partijen. Hier kun je zinvolle lessen uittrekken.

Vier samen met alle bewoners en betrokken actoren het afgelopen traject met een heus buurtfeest! Neem getuigenissen af van tevreden bewoners en deel deze via de communicatiekanalen.

Voorzie nazorg van A tot Z: kwaliteitscontrole, administratieve hulp aanbieden,…

Zorg voor een snelle facturatie in functie van premie-aanvragen en bespreek versnelde premieteruggave met de netbeheerder. 

Toon én vier de gezamenlijke resultaten met de buurt. Laat de bewoners zelf de resultaten communiceren (hun besparingen, comfort, het traject,…).

Organiseer eventueel een “Wijkaward” voor “beste” project. 

Laat een nieuw EPC-certificaat opmaken en koppel dit aan geraamde waardestijging van de woning (bij eventuele verkoop). Volg de meterstanden op en toon de resultaten.

  • Welke evaluatie geven de bewoners aan onze gehele aanpak? Wat vinden ze de sterktes en de verbeterpunten?
  • Welke respons krijgen we op de uitgestuurde communicatie-updates over het proces? 
  • Hoe evalueren we zelf de samenwerking tussen verschillende partijen?
  • Wat is het financiële eindresultaat over de gevoerde procesbegeleiding?
  • Document-sharing systeem (bijvoorbeeld: Dropbox, OneDrive,…).
  • Een tool voor elektronische bevragingen.
  • Hard copy communicatiemiddelen (banners, affiches, werfdoeken,…).
  • Sociale media en digital mailing kanalen.

Alle fasen voor een wijkrenovatie
in één videocursus

Meteen naar de volledige videocursus