fase 8 : BESLISSING

Lees verder

Fase 8

Hoe de bewoners begeleiden in hun beslissing?

Het wijkwerfteam leidt het gehele wijkrenovatietraject dan wel in goede banen, de uiteindelijke beslissing ligt steeds bij de bewoner of woningeigenaar zelf. Veranker de engagementen van de wijkbewoners aan de hand van een ondertekende offerte.

Begrijpen de bewoners de aangeboden offertes en voorgestelde werken? Hoe overtuig je de wijkbewoners dat deze werken specifiek voor hun woning een haalbare en goede oplossing zijn? Hoe ondersteun je hen in het maken van de juiste beslissing voor hun situatie?

Beslissing

Plan een terugkoppel gesprek in met de klant. Bezorg hen de offertes samen met de evaluatie ervan. Tijdens het gesprek vraag je feedback over de offertes. Die koppel je dan op hun beurt weer terug aan de aanbieders in een statusinzicht en feedback.

Leg ook contacten met derde partijen om praktische en financiële oplossingen te faciliteren. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een lening, of voor tijdelijke verblijfplaatsen tijdens grotere werken.

De bewoner of woningeigenaar neemt de uiteindelijke beslissing. Leg deze dan ook vast met een eventuele ondertekening van de offerte. Hier kun je hen wel administratief in ondersteunen.

Bezorg hierop de opdrachtbevestiging aan de aannemer.

Plaats ook nu weer een update op de website en sociale mediakanalen. 

Communiceer een duidelijke deadline wanneer de beslissing genomen moet zijn.

Biedt de bewoners de garantie dat de offertes of contracten zijn geverifieerd door een professional.

Geef advies en ondersteuning op maat om de financiering rond te krijgen. 

Stel indien nodig een tijdelijke woning beschikbaar (bijvoorbeeld in gebieden met veel vakantiewoningen). En doe dit zeker op tijd. Biedt hulp aan bij opruimwerken zoals zolders leeghalen en poetsen achteraf. Voorzie een opslagcontainer voor een inboedel mocht dat nodig zijn.

Maak een online teller van het aantal deelnemers. Communiceer dat aantal deelnemers actief naar de rest van de wijk en de buitenwereld. Toon voordelen van veel deelnemers én de keerzijde: als iemand uit het project stapt wordt het weer duurder voor iedereen.

Toon ambassadeurs uit de wijk, trendsetters en early adopters.

Presenteer een comfortabele en energiezuinige woning consequent als normaal, en niet als de uitzondering.

  • Wat zijn de drijfveren die bewoners uiteindelijk wel of niet over de streep trekken?
  • Hoe vlot ervliep het proces om flankerende oplossingen rond te krijgen (bijvoorbeeld het dossier voor energielening,…)?
  • Welke aanpassingen werden er nog doorgevoerd in de eerste offertes die werden opgemaakt?
  • Document-sharing systeem (bijvoorbeeld: Dropbox, OneDrive,…).
  • Een elektronische workflow voor de goedkeuring van de offerte (bijvoorbeeld als onderdeel van het CRM systeem).
  • Een tool voor elektronische bevragingen.

Alle fasen voor een wijkrenovatie
in één videocursus

Meteen naar de volledige videocursus