fase 3 : PUBLIEKSVOORSTELLING

Lees verder

Fase 3

Publieksvoorstelling en toelichting

Dankzij alle promotie, weten de bewoners dat hun wijk is geselecteerd voor verandering. Je moet hen nu inlichten over wat precies de bedoeling is van het wijkrenovatietraject. Hier vind je tips voor een succesvolle publieksvoorstelling waar zoveel mogelijk buurtbewoners aanwezig zijn. Hierna weten en begrijpen ze waarom actie nodig is en hoe het wijkwerfproces er uit zal zien.

Een goedbevolkte publieksvoorstelling met effect

Hoe zorg je ervoor dat bewoners begrijpen waarom er actie wordt ondernomen? Dat ze begrijpen hoe het wijkwerfproces er uit zal zien? En welke voordelen dit proces voor hen kan opleveren? Hoe overtuig je mensen om zich aan te melden voor een huisbezoek? 

Om zoveel mogelijk buurtbewoners naar je publieksvoorstelling te krijgen, moet je regelmatig reminders versturen om in te schrijven voor de bijeenkomst. Biedt zij die zijn ingeschreven de kans om hun verwachtingen en voorkeuren over de publiekstoelichting uit te drukken op voorhand.

Wanneer het zover is, en de publieksvoorstelling plaatsvindt, licht dan al een tipje van de sluier voor de volgende fase. Leg uitgebreid uit dat bewoners een huisbezoek kunnen verkrijgen van de renovatiebegeleider om al hun vragen uit te spreken en concrete oplossingen voor hun situatie kunnen worden afgeleid. 

Capteer contactgegevens en voorzie een (digitale) lijst waarop geïnteresseerden kunnen aanmelden voor een huisbezoek. Organiseer (na de publiekstoelichting) een digitale webinar met vraag- en antwoordsessie, inclusief een oproep om in te schrijven voor huisbezoeken.

Communiceer duidelijke tijdslijnen in heldere stappen.

Door zichtbaar te maken wie zich al heeft aangemeld voor een huisbezoek of hoevelen dit al hebben gedaan, moedig je anderen aan dit ook te doen.

Als lokaal bestuur kun je iets terugdoen voor de wijk indien voldoende mensen deelnemen (groenperk, speeltuintje, etc). 

Door de publieksvoorstelling te koppelen aan een wijkfeest met koffie of bitterballen met werkbezoeken, goede voorbeelden, doe-activiteiten,… stimuleer je het groepsgevoel.

Zet concrete voordelen in de verf (minder kosten, meer comfort, toegenomen woonwaarde, etc).

Haal de gemeenschappelijke kenmerken en opportuniteiten van de wijk aan. Communiceer over hoe deze wijk zich verhoudt tegenover nieuwe of andere wijken.

Gebruik getuigenissen, persona’s van veschillende doelgroepsegmenten (net een woning gekocht, afbetaalde lening, levenslang wonen,…).

Stel een comfortabele en energiezuinige woning consequent voor als ‘het normaal’, niet de uitzondering.

  • Welke feedback krijgen we van de aanwezigen op de publieksvoorstelling?
  • Welke vragen worden zoal gesteld tijdens de toelichting door de aanwezigen?
  • Welke opbouw en inhoudelijke dosering leidt tot de beste respons van de aanwezigen over de verschillende toelichtingsmomenten? 
  • Welke nuttige inzichten kunnen we afleiden uit de bezoekers van onze digitale communicatiekanalen?
  • Een webplatform.
  • Een tool voor webinars.
  • Een tool voor elektronische bevragingen.
  • Een CRM-systeem voor registratie van aanmeldingen en inplannen afspraken.
  • Hard copy communicatiemiddelen: banners, affiches, werfdoeken,… 
  • Social media & digital mailing kanalen.

Alle fasen voor een wijkrenovatie
in één videocursus

Meteen naar de volledige videocursus