fase 1 : VOORBEREIDING

Lees verder

Fase 1

Hoe de impact van het wijkrenovatieproces
vergroten en iedereen aan boord krijgen?

Je wil graag een collectieve wijkrenovatie op poten zetten. Maar hoe begin je daar aan? Deze pagina biedt je de nodige handvaten om van wijkrenovatie een succes te maken. Hoe zorg je ervoor dat jouw project de hoogst mogelijke slaagkansen kent? In wat volgt, lees je dat een goede voorbereiding dé sleutel tot succes is.

Een goede voorbereiding is 90% van het succes.

Hoe selecteer je een goede wijk met een hoge kans op succes? En wie betrek je bij het proces? Hoe zorg je ervoor dat het wijkwerfteam “ready to go” is om het renovatieproces te starten? En hoe verhoog je van bij het begin de slaagkansen van wijkingrepen?

Voorbereiding

Alles begint bij een sterk wijkwerfteam. Om het gehele proces van wijkrenovatie tot een goed einde te brengen, moet je een groep initiatiefnemers of trekkers samenbrengen die verschillende aspecten kunnen ondersteunen. Maak je wijkwerfteam zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Je team moet de kracht hebben om partners en bewoners mee te trekken in het verhaal. Het ideale wijkwerfteam beschikt over voldoende technische, sociale én communicatieve expertise. 

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met het team over hoe de samenwerking zal verlopen. Spreek de workflow met elkaar door en leg de beoogde (communicatie)tools vast.

Zonder een correct inzicht in beschikbare en nodige middelen, heeft het project weinig kans op slagen. Werk daarom de projectbegroting in detail uit. Lijst mogelijke inkomsten en uitgaven op. Waar nodig kun je bijkomende financiering zoeken. 

Lees alvast diagonaal door een aantal (publiek) beschikbare bronnen over potentiële kandidaatwijken. Zo vorm je een eerste beeld van wat er in welke wijken speelt. Raadpleeg bijvoorbeeld het platform provincies.incijfers.be, een databank met kerncijfers en rapporten over elke provincie in Vlaanderen. Het is belangrijk om over een goed voorbereid afwegingskader met pro’s en contra’s te beschikken om de wijkselectie te staven. 

Welke organisaties zijn betrokken bij het project? Wie kunnen we op welk ogenblik in het project betrekken? Een uitgebreide stakeholderinventaris maken is een must. Lijst alle partijen op die betrokken zijn of zullen zijn bij de wijkrenovatie. Schat in wat hun positie zal zijn tegenover het project. En in welke mate zij de wijkrenovatie kunnen beïnvloeden. Op basis van deze lijst kun je in de volgende fasen van het proces de belangrijkste stakeholders betrekken. 

Organiseer een aantal interviews met sleutelactoren. Door met schepenen, ambtenaren, wijkvoorzitters,… in gesprek te gaan, leer je wat hun verwachtingen, opvattingen, en randvoorwaarden zijn voor de wijkrenovatie. 

Op basis van de informatie die je hebt opgebouwd over de kandidaatwijken, de stakeholderinventaris en de interviews kan je samen met het team de uiteindelijke wijk selecteren. Het is belangrijk de wijk alsook het proces af te stemmen met lokale overheid en actoren. En om de structuur, de stakeholders en de context van de gekozen wijk alvast te leren kennen. Zo vergroot je de kansen op wijkingrepen.

Laat sleutelstakeholders (lokaal bestuur, netbeheerder, wijkvereniging,…) aanvoelen dat er zich een unieke kans aandient om dit proces op te starten en mee te dragen.

Geef aan dat deze evolutie van wijkrenovatie overal in Vlaanderen in beweging komt en dat zij hier deel van uit kunnen maken.

Bereken hoe impactvol het wijkrenovatietraject voor een lokaal bestuur kan zijn, zeker in vergelijking met de relatief lage beleidskost die er tegenover staat.

Met dit 10-stappenplan kun je aantonen hoe eenvoudig, concreet, en snel het doorlopen van een wijkrenovatietraject kan zijn. 

 • Welke personeelscapaciteit en budgettaire middelen kunnen we ter beschikking stellen om dit proces te begeleiden?
 • Wat doen we zelf en wat doen onze partners en externe partijen?
 • Zijn er politieke aanleidingen om de legitimiteit van dit project aan op te hangen ? Bijvoorbeeld een wijkvisie of een klimaatplan.
 • Weten we wat leeft in de wijk? Waar liggen de noden? 
 • Zijn er lopende burgerinitiatieven of technische koppelkansen in de wijk om op aan te takken?
 • Wat verwachten we van dit wijktraject en in welke mate kunnen we vervolgacties ondersteunen? 
 • Voelt de lokale overheid zich betrokken bij deze opgave?
 • Is de communicatie doorgesproken met het lokale bestuur, de netbeheerder, energiehuis?
 • Kennen we de actieve burgers in de wijk? Welke lopende contacten zijn er al en met wie?
 • Een voorbereid afwegingskader met pro’s en contra’s om de wijkselectie te staven (in geval van meerdere opties).
 • Format van stakeholderinventaris- en insteekvragen.
 • Open data platform https://www.provincieincijfers.be om publieke data op te zoeken over de wijk (op niveau van statistische sector en gemeente).

Zie ook opleidingsmodules: projectfinanciering, teamsamenstelling, wijkselectie

Alle fasen voor een wijkrenovatie
in één videocursus

Meteen naar de volledige videocursus