fase 7 : OFFERTES

Lees verder

Fase 7

Offertes aannemers

Met de overeengekomen engagementen van bewoners weet je wat er in de wijk kan en mag worden aangepakt. Om de offertes te kunnen aanvragen is een goede beschrijving van de mogelijke werken nodig. 

Hoe maak je een goede beschrijving van de mogelijke werken? Hoe werk je heldere en minimale kwaliteitseisen uit voor de offertes? En hoe zorg je voor een vlotte en efficiënte ontvangst van de offertes?

Bundel de klantinformatie en bestekdetails voor de offerte. Verstuur de offerteaanvraag en hanteer hiervoor strakke deadlines. Informeer de klant regelmatig over de status van de offerteaanvraag.

Het is het wijkwerfteam die de offertes aanvraagt en ontvangt. Stuur eventuele vragen en onduidelijkheden over de offerte terug nar de aanbieder. Zo kunnen zij de offertes eventueel nog finaliseren.

Na ontvangst van de finale offertes moet je deze vergelijken. In welke mate komen de bezorgde offertes overeen met de budgetraming? Weeg de verschillende aanbiedingen af op kwaliteit en prijs zodat je het beste aanbod kan voorleggen bij de woningeigenaars. 

Gebruik helder taalgebruik in de offertes en vermijdt addertjes onder het gras.

Neem sprekende referentieprojecten van mensen uit dezelfde doelgroep op in de offerte.

Schrijf vooral lokale aannemers aan. 

Benadruk in de offerte dat de keuze geheel in handen ligt van de woningeigenaar. Zo vermijdt je een ‘pushy’ commercieel proces.

Neem duidelijke resultaatsverbintenissen en garanties op in de offertes.

Voorzie ook zeker een doe-het-zelf aanbod in voor eventuele geïnteresseerden.

  • Hoe ervaren de aannemers het opmaken van de offertes? In hoeverre is onderzoek op maat of standaardisatie mogelijk?
  • Wat is de eerste indruk van de bewoners over de ontvangen offertes? Hoe komt de boodschap inhoudelijk en vormelijk binnen?
  • In welke mate komen de bezorgde offertes overeen met de budgetraming?
  • Document-sharing systeem (Bijvoorbeeld Dropbox, OneDrive,…).
  • Templates voor lastenboekbeschrijvingen om de offertes op te kunnen vragen.

Alle fasen voor een wijkrenovatie
in één videocursus

Meteen naar de volledige videocursus