fase 6 : FOLLOW-UP

Lees verder

Fase 6

Budgetraming & Follow-up

Na de huisbezoeken hebben de woningen geen geheimen meer voor het wijkwerfteam. In deze fase van het wijkrenovatieproces moet je de bewoners duidelijk maken welke concrete ondersteuning of ontzorging het wijkwerfteam kan bieden. Tijdens een follow-up gesprek stel je de bewoners concrete ingrepen voor en overtuig je hen om offertes te ontvangen. 

 Maar wat zijn de mogelijke technische oplossingen voor elke woning? En hoe geef je de bewoners inzicht in die technische oplossingen? 

Follow-up

Maak een pragmatische berekening van de potentiële energiebesparing, de investering en de terugverdieneffecten voor elke woning. En maak aan de hand daarvan een beknopte adviesnota op die je aan de bewoners bezorgt.

Plan hierover een opvolggesprek en bereidt het goed voor. Welke boodschap breng je en hoe?
Voer het follow-upgesprek uit. Hoe staan de bewoners tegenover de budgetramingen?
Ga in gesprek en vraag of alles duidelijk is en welke drempels de bewoners nog ervaren. Luister actief en speel in op alle vragen en noden. 

Leg met de bewoners een engagement en afspraken vast voor volgende stappen om offertes te kunnen opvragen bij aannemers.

Plaats een update op de website en sociale mediakanalen. Volg de reacties en vragen hierop goed op.

Hanteer korte termijnen tussen het opmaken van een budgetraming en het uitvoeren van een follow-up gesprek.

Stel het geheel van de renovatieopgave voor in concrete en haalbare stappen. Visualiseer als het mogelijk is het eindresultaat na de renovatie. 

Spreek mensen heel empathisch en persoonlijk aan in elke communicatie.

Gebruik eenvoudige taal en boodschappen, en beperk technisch jargon.

Presenteer een comfortabele en energiezuinige woning consequent als normaal en niet als de uitzondering.

  • Wat is de eerste indruk die bewoners krijgen over de opgeleverde budgetraming?
  • Hoe komt de boodschap inhoudelijk en vormelijk binnen?
  • Wat zijn de aangehaalde drijfveren om wel of niet verder mee te stappen in het proces?
  • Hoe kunnen we als facilitator hierop anticiperen in de toekomst?
  • Een uitgewerkt script voor de follow-up gesprekken.
  • Checklists voor de verloop van het gesprek en het stellen van de juiste feedbackvragen.
  • Document-sharing systeem (bijvoorbeeld: Dropbox, OneDrive,…).

Alle fasen voor een wijkrenovatie
in één videocursus

Meteen naar de volledige videocursus