Inspiratie opdoen uit voorgaande projecten!
Deze wijken maken deel uit van de renovatierevolutie!

Wijkrenovatietrajecten zijn een belangrijk en beloftevol instrument om het aantal woningrenovaties verder op te drijven. De kennis om zo’n trajecten te begeleiden is nog niet ruim verspreid. Daarom maakten wij er een digitaal platform over. Je leert in 10-stappen hoe je een wijkrenovatie kan begeleiden. Daarnaast geven we extra inzichten via onze uitgewerkte video-course.

Voorbeeldwijk

RenoseeC

RenoseeC zorgt samen met lokale besturen voor collectieve en betaalbare renovatie van gezinswoningen. RenoseeC is in 2014 ontstaan als proeftuinproject in Gent. En kent momenteel een opschaling in Oost-Vlaanderen. 

Wijkwerf van Energent

Wijkwerf is een project van burgercoöperatie Energent. Wijkwerf wil per wijk bewoners helpen om hun woning energiezuiniger te maken door te renoveren. Sinds 2015 werden al een aantal wijken rond het Gentse onder handen genomen. 

voorbeeldwijk
Voorbeeldwijk

Interreg: SHINE 2Seas

Shine is een Europees project met een aantal concrete cases in België, waaronder in de Kempen via IOK en in Sint-Niklaas. Het doel is de CO2-uitstoot van woningen te verminderen. Op de website staan verschillende relevante publicaties. Onder andere een voorbeeldbestek en rapport over maatschappelijke betrokkenheid. 

Wijkwerf van Energent

Wijkwerf is een project van burgercoöperatie Energent. Wijkwerf wil per wijk bewoners helpen om hun woning energiezuiniger te maken door te renoveren. Sinds 2015 werden al een aantal wijken rond het Gentse onder handen genomen. 

Voorbeeldwijk

Start nu met fase 1

Lees verder